5 เทคนิคการขอสินเชื่อสำหรับธุรกิจเพื่อให้ผ่านฉลุย

55555
ประเด็นที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจก็คือเงินทุนต้องดี หรือเรียกว่าเงินทุนต้องหนานั่นเอง เพราะการดำเนินธุรกิจจะมีความคิดที่ดี การวางแผนที่ดี คงจะทำให้ธุรกิจเติบโตได้ยากถ้าหากขาดสภาพคล่องทางการเงิน สำหรับธุรกิจโดยทั่วไปก็มักเลือกที่จะดำเนินการกู้สินเชื่อจากสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อมาลงทุนในการทำธุรกิจให้เป็นไปตามที่ใจต้องการและให้เกิดสภาพคล่องที่ดีทางการบริหาร ถึงกระนั้นก็ไม่ใช่ว่าการขอกู้สินเชื่อจากสถาบันการเงินทุกธุรกิจจะสามารถทำได้เหมือนกันหมด มันจะมีปัจจัยบางอย่างที่ทำให้บางสถาบันการเงินก็ไม่สามารถที่จะอนุมัติสินเชื่อได้ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาแหล่งการเงินเพื่อขอสินเชื่อคุณจะต้องมีเทคนิคในการขอ ดังนี้

 

445

  1. ต้องสร้างแผนธุรกิจให้ดีและพร้อมที่จะนำเสนอ – สถาบันการเงินนั้นจำเป็นจะต้องรู้ว่าเงินที่พวกเขาจะปล่อยสินเชื่อให้กับธุรกิจของคุณนั้นคุณต้องการนำเงินของเขาไปทำอะไร แล้วสิ่งที่คุณขอกู้สินเชื่อไปทำนั้นมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้มากน้อยแค่ไหน การทำแผนธุรกิจเพื่อให้สถาบันการเงินได้พิจารณาจึงถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่จะบอกได้ว่าสินเชื่อที่คุณขอไปจะผ่านหรือไม่ หากว่าแผนธุรกิจของคุณดีสถาบันการเงินก็สามารถมั่นใจได้ว่าเมื่อปล่อยเงินไปแล้วคุณมีโอกาสที่จะมาใช้หนี้คืนไม่เป็นหนี้สูญ ก็จะทำให้การอนุมัติง่ายขึ้น
  2. มีการเดินบัญชีเข้าออกเป็นประจำ – ส่วนใหญ่แล้วหลักฐานชิ้นสำคัญทางการเงินอย่างบัญชีเข้าออกของบริษัทจะถือเป็นปัจจัยสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่สถาบันการเงินจะพิจารณารายรับรายจ่ายในแต่ละเดือนหรือแต่ละปีของบริษัทว่ามีความน่าเชื่อถือแค่ไหน เป็นหนี้มาก่อนแล้วหรือไม่ ซึ่งการมีเงินเดินบัญชีเข้าออกเป็นประจำจะทำให้มีโอกาสกู้สินเชื่อง่ายขึ้น
  3. พยายามเลือกสินเชื่อที่เหมาะสมกับธุรกิจตัวเอง – การขอกู้สินเชื่อกับสถาบันการเงินนั้นไม่ใช่ว่าต้องการเงินในจำนวนมากเพื่อทำการเผื่อเหลือเผื่อขาดเอาไว้ก่อน แต่จะต้องพิจารณาจำนวนเงินให้เหมาะสมกับที่ตัวเองจะใช้งาน เพราะถ้าหากวงเงินสูงเกินความจำเป็นเมื่อสถาบันการเงินพิจารณาแล้วก็อาจเลือกจะไม่อนุมัติได้
  4. ตอบตามข้อเท็จจริงที่ถูกถาม – หลายๆ คนเลือกที่จะเลี่ยงคำตอบเพราะต้องการรักษาความลับ แต่ในการขอกู้สินเชื่อนั้นทางสถาบันการเงินเองก็มีจรรยาบรรณมากพอที่จะเก็บรักษาความลับไว้อย่างดี เพราะฉะนั้นหากตอบคำถามไม่หมดก็อาจจะเป็นผลเสียต่อการพิจารณาสินเชื่อได้
  5. สร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ – การสร้างความน่าเชื่อถือจำเป็นต้องสร้างมาตั้งแต่แรกเริ่ม อาทิ หากเคยผ่อนสินเชื่อก็ไม่ควรที่จะค้างชำระ หรือผิดนัด เพราะประวัติเหล่านี้จะเป็นผลต่อการพิจารณาสินเชื่อในครั้งถัดๆ ไปได้