กฎหมายคุ้มครองลูกหนี้ในปัจจุบัน

หลายๆคนคงเคยเห็นข่าวเรื่องการทวงเงินโหดสารพัดรูปแบบตามหน้าสื่อโซเชี่ยวกันมาบ้างนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการข่มขู่ ตลอดจนการทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรง ซึ่งต่อมาก็มี ‘ข่าวดี’ สำหรับลูกหนี้เพื่อป้องกันการทวงที่โหดจนเกินไปค่ะ

ทวงได้ที่ไหนบ้าง

ผู้ทวงสามารถทวงได้ตามที่อยู่ซึ่งแจ้งไว้ในสัญญาเท่านั้น จะไปติดต่อสถานที่อื่นไม่ได้ สำหรับการโทรไปทวงเงิน ก็ต้องโทรไปยังเบอร์ซึ่งลูกหนี้เคยแจ้งไว้ในสัญญากู้เท่านั้น จำนวนครั้งในการติดต่อก็ต้องพอเหมาะพอควรด้วย คือ ไม่ถี่ จนเกินไป และกฎหมายก็ได้กำหนดช่วงเวลาในการทวงเงิน ไว้อย่างชัดเจน คือ

  • วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 น. – 20.00 น.
  • วันหยุดราชการ เวลา 08.00 น. – 18.00 น.

ถ้าติดต่อลูกหนี้ตามที่อยู่หรือเบอร์โทรไม่ได้จริงๆ ก็สามารถไปติดต่อคนรู้จักได้ เช่น เพื่อนร่วมงาน , เพื่อนข้างบ้าน หรือคนอื่นๆ โดยสอบถามได้เพียง ที่อยู่ปัจจุบัน , สถานที่ติดต่อได้ และ เบอร์โทรศัพท์ เท่านั้น

การติดต่อกับบุคคลใกล้ชิด

ถ้าต้องมีการโทรไปทวงหนี้แล้วไม่เจอตัวลูกหนี้ แต่เจอคนใกล้ชิด เช่น คนในครอบครัว และถ้าบุคคลดังกล่าว ได้สอบถามถึงรายละเอียดความเป็นมา คนทวงถามจะตอบได้ตามความจำเป็นเท่านั้น

ข่มขู่ได้ไหม

ผู้ทวงไม่สามารถพูดจาข่มขู่ , ดูหมิ่น ตลอดจนทำร้ายร่างกาย , ทรัพย์สิน แม้แต่ชื่อเสียงของลูกหนี้ ไม่ได้เป็นอันขาด อีกทั้งยังไม่อาจอ้างหมายศาลมาทวงได้ ถ้าฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี , ปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หากต้องการชำระหนี้

ลูกหนี้สามารถชำระหนี้ได้ที่เจ้าหนี้โดยตรง และเมื่อชำระครบแล้ว ก็ต้องออกหลักฐานการชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ด้วย ถ้าฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท

โดนทวงค่าใช้จ่ายอื่นๆ พ่วงจากเงินซึ่งเคยยืมมา

ผู้ทวงไม่อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนอกเหนือจากยอดได้ เช่น ดอกเบี้ยเกินกำหนด เป็นต้น ถ้าฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี , ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

โดนทวงอย่างไม่เป็นธรรม ทำอย่างไรได้บ้าง?

ไม่ว่าจะเป็น การข่มขู่ , คุกคาม , ด่าทอ , ใช้กำลังทำร้ายร่างกาย ลูกหนี้สามารถไป “ฟ้องร้องกับตำรวจ” ได้ ซึ่งบทลงโทษโดยรวม ก็มีตั้งแต่ จำคุกไม่เกิน 1 – 5 ปี , ปรับไม่เกิน 100,000 – 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ในการกฎหมายคุ้มครองลูกหนี้ คือ การให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนที่เป็นลูกหนี้ ทั้งในระบบและนอกระบบ เพื่อไม่ให้ถูกกดขี่ข่มเหงมากจนเกินไป โดยเฉพาะลูกหนี้นอกระบบซึ่งมักมีข่าวถูกทำร้ายออกมาเสมอๆ เมื่อกฎหมายช่วยประชาชนขนาดนี้แล้ว ก็อย่าลืมรีบหาเงินไปใช้หนี้ให้ไวที่สุดด้วยนะคะ