มาทำความรู้จัก กบข. คืออะไร มีประโยชน์อะไรบ้าง

หลายคนนั้นอาจจะสงสัยกันว่า กบข. นั้นคืออะไร และมีประโยชน์อย่างไรบ้าง วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ กบข. กัน และก็จะเพื่อนๆ ไปดูกันด้วยว่าประโยชน์ของ กบข. นั้นมีอะไรบ้าง

pensionfund

กบข.นั้น ความหมายคือ

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เป็นระบบออมที่มีไว้ในยามเกษียณและเป็นภาคบังคับของข้าราชการโดยเฉพาะ ซึ่งถือได้ว่าเป็นภาคบังคับในการเกษียณที่ดีที่สุดในประเทศไทยของเราเลยก็ว่าได้ ซึ่งระบบกองทุนนี้นั้นจะคล้ายกันกับ กองทุนชราภาพ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทเอกชน โดยระบบนั้นจะมีรัฐบาลหรือนายจ้างในการช่วยข้าราชการในการออมเงิน และเงินที่สะสมภาคบังคับของแต่ละปีนั้นจะสามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีต่างๆ ได้อีกด้วย ซึ่งแบบแผนนั้นจะแตกต่างกันออกไป ซึ่งการลงทุนนั้นมีแผนการลงทุนที่ค่อนข้างหลากหลายให้สมาชิกได้เลือกกัน หากผู้ที่ถึงเกณฑ์ในการณ์เกษียณอายุราชการแล้วนั้น หากทำงานมานานอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป ก็มีสิทธิที่จะได้รับเงินในส่วนแรก จากกระทรวงการคลัง ในรูปแบบที่เรียกกันว่า เงินบำเหน็จ หรือเงินบำนาญ นั้นเอง แต่ถ้าหากไม่เลือกในส่วนนี้แล้ว ก็จะได้รับในส่วนที่ออมเงินใน กบข. ซึ่งจะเป็นเงินที่สมาชิกนั้นได้รับแค่ในส่วนที่ได้สะสมไว้ เงินสมทบ และเงินปันผลหรือเงินตอบแทนที่ได้ในการลงทุนกับ กบข. เท่านั้น แต่หากว่าเลือกรับในส่วนของเงินบำนาญ ก็เหมือนได้รับเงินที่ชดเชยเพิ่มมาด้วยนั้นเอง

pensionfund

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก กบข.

การที่สมาชิกนั้นจะได้ออมแบบไม่รู้ตัว และเงินออมได้ถูกนำไปลงทุนสร้างผลตอบแทนให้ โดยที่สมาชิกนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องเก่งในเรื่องของเงินลงทุน บุคคลที่เป็นสมาชิกของ กบข. นั้นจะมีการถูกหักเงินทุกเดือนเป็นจำนวน 3 % ที่จะถูกหักและส่งเข้ามาอย่างกองทุนในทุกเดือน นั้นเท่ากับสมาชิกจะได้มีการออมพร้อมกับลงทุนโดยอัตโนมัติ ถ้าหากว่า 3% ของเงินเดือนสมาชิก กบข. นั้นมีค่าเท่ากับจำนวนเงิน หนึ่งพันบาท เงินในจำนวนนี้จะถูกนำไปต่อยอดให้เพิ่มพูน โดยเจ้าหน้าที่มืออาชีพในตลาดเงินและตลาดทุน แต่สมาชิกคนไหนที่มีการเลือกออมมากกว่า 3% ก็จะได้ผลประโยชน์จากการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม มากกว่าคนที่มีการออมมากกว่าขั้นต่ำตามกฎหมายเพราะมีปริมาณเงินต้นที่มากกว่า ทำให้ผลตอบแทนที่สมาชิกนั้นได้รับจะมีเม็ดเงินเพิ่มมากขึ้น เพราะการลงทุนของสมาชิกมีการเพิ่มขึ้นนั้นเอง ที่สำคัญนั้นสมาชิกสามารถที่จะเลือกแผนการลงทุนที่ตัวเองต้องการได้ตามความพึงพอใจ โดย ทางบกข. นั้นจะมีแผนในการลงทุนให้เหล่าสมาชิกนั้นเลือกได้มากถึง 6 แผน ด้วยกัน โดยจะมี แผนหลัก แผนผสมหุ้นทวี แผนสมดุลตามอายุ แผนตลาดเงิน แผนตราสารหนี้ และแผนตราสารทุนไทย การเป็นสมาชิก กบข.นั้นจึงมีโอกาสที่จะได้ออมก่อนและลงทุนก่อน โอกาสที่จะได้จับเงินก้อนหลังการเกษียณจึงมีมากกว่า สิทธิประโยชน์ ที่สมาชิกนั้นจะได้รับเงินเพิ่มจากรัฐก็จะมีการส่งเงินสมทบให้กับสมาชิกด้วย 2 ส่วน ด้วยกัน ในส่วนแรกคือเงินสมทบ 3% ของเงินเดือนสมาชิก และในส่วนที่ 2 คือ เงินชดเชย 2 % ของเงินเดือนสมาชิก ซึ่งรวมแล้วคือ 5% ที่รัฐส่งให้กับ สมาชิก กบข. ซึ่งจะมีให้กับสมาชิกทุกคนเป็นประจำทุกเดือน และสมาชิกที่ได้มีการบรรจุก่อนวันที่ 27 มีนาคม พ.ส. 2540 รัฐนั้นได้มีการส่งเงินอีกก้อนหนึ่งเข้าบัญชีให้อีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นเงินประเดิมขวัญถุง ซึ่งแต่ละคนจะได้ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับเงินเดือนของสมาชิก นอกจากนี้ยังมีสิทธิประโยชน์ในเรื่องของภาษี ทั้งการลดหย่อน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 15 %ของรายได้ทั้งปี และต้องไม่เกิน 500,000 บาท ของทั้งปี เงินก้อนที่ได้รับจากกบข.ตอนเกษียณนั้น จะได้มีการยกเว้นภาษีอีกด้วย ซึ่งสมาชิกจะได้รับเงิน กบข. เมื่อออกจากราชการหรือเกษียณเท่านั้น แต่จะได้รับส่วนไหนบ้างขึ้นอยู่กับเหตุผลที่ออกจากราชการด้วย