ดอกเบี้ยเงินฝาก 2562 ที่ไหนดอกเยอะสุด เรามีคำตอบ

หากมองหาการบัญชีฝากเงินที่ได้อัตราดอกเบี้ยยอดที่สุด ขอแนะนำให้เลือกเปิดบัญชีแบบ “ฝากประจำ” (Fix Deposit) เป็นบัญชีที่นักลงทุนเลือกใช้ในการออมเงินมากที่สุด เพราะนอกจากจะให้ผลทที่ตรงไปตรงมาแล้ว ยังมีความเสี่ยงต่ำกว่าการลงทุนประเภทอื่น แต่ยังคงให้ดอกเบี้ยมากกว่าบัญชีฝากออมทรัพย์ทั่วไป โดยบัญชีประเภทนี้จะต้องนำเงินไปฝากไว้กับธนาคารให้ครบกำหนดสัญญา ซึ่งระยะเวลาจะแตกต่างกันไปตามแต่ละธนาคารตั้งแต่ 12 – 36 เดือน ซึ่งผู้ฝากจะต้องทำการฝากเงินโดยไม่ถอนออกก่อนกำหนด หากถอนออกมาก่อนครบกำหนดสัญญา จะทำให้ดอกเบี้ยที่สะสมเอาไว้ลดลงหรืออาจจะไม่ได้เลย

บัญชีเงินฝากแบบประจำแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ “ฝากแบบทั่วไป” กับ ฝากปลอดภาษี” โดยในบัญชีแบบหลังนี้ จะให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงเป็นพิเศษ แต่จะต้องฝากเงินเท่ากันทุกเดือนโดยไม่ขาดเกิน 2 ครั้ง สำหรับบัญชีฝากแบบทั่วไปนี้จะสามารถฝากเงินเข้าเท่าไหร่ ตอนไหน กี่ครั้งก็ได้ แต่จะมีหักภาษีจากดอกเบี้ย ณ ที่จ่าย 15 % สำหรับดอกเบี้ยที่รวมแล้วเกิน 20,000 บาท ส่วนอัตราดอกเบี้ยทั้งสองบัญชีเริ่มต้นที่ 0.5% ถึง 3% ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่กำหนดของแต่ละธนาคาร ลองมาดูกันว่ามีธนาคารไหนบ้างที่น่าสนใจ

บัญชีเงินฝากประจำธนาคารไหนดี

อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย ปี 2652

1.บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน (ธนาคารออมสิน) เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท ฝากระยะเวลา 12 เดือน สามารถฝากเงินเตอนไหนก็ได้ ฝากขั้นต่ำครั้งละ 1,000 บาท โดยมีดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.55 – 2.25%

2.บัญชีเงินฝากประจำซีเนียร์ 12 เดือน สำหรับผู้สูงอายุ (ธนาคารซีไอเอ็มบี) เหมาะสำหรับคนที่กำลังจะเกษียณอายุ หรืออยากนำเงินก้อนมาฝากเพื่อเก็บดอกเบี้ยรายเดือน ผู้เปิดจะต้องมีอายุตั้งแต่ 55 ปี ขึ้น เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท ดอกเบี้ย 1.750%

3.บัญชีเงินฝากแบบกำหนดเวลา (เงินทุน ศรีสวัสดิ์) สามารถกำหนดระยะเวลาได้ตั้งแต่ 1 – 36 เดือน อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 1 – 2% เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,00,000 บาท เหมาะสำหรับเจ้าของกิจการ หรือคนที่อยากนำเงินก้อนมาเก็บดอกเบี้ยสบายๆ

4.บัญชีเงินฝากแบบไม่มีคู่ฝาก (ธนาคารไทยพาณิชย์) ระยะเวลา 3 – 36 เดือน อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 1 – 1.7% เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท ไม่ต้องฝากทุกเดือน และไม่ต้องมีสมุดคู่ฝาก สามารถสมัครได้ง่ายๆ เพียงแค่ใช้บัตรประชาชนกับอีเมล์ไปติดต่อได้ที่สาขาของธนาคาร

5.บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป (ธนาคารกสิกรไทย) ระยะเวลา 3 – 36 เดือน อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 1.15 – 1.85% เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท สามารถถอนเงินได้ง่าย ขอเพียงฝากให้เกิน 3 เดือน (ถ้าไม่ครบจะไม่ได้ดอกเบี้ย) ซึ่งตั้งแต่ 3 เดือน จะได้ดอกเบี้ย 1.15% สำหรับ 36 เดือน จะได้ดอกเบี้ย 1.850%

6.บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป (ธนาคารกรุงศรี) ระยะเวลา 3 – 36 เดือน อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0.9 – 1.85% เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท บัญชีนี้สามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานด้านการเงินสำหรับทำธุรกรรมได้

7.บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์) ระยะเวลา 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.88 – 2.0% เปิดบัญชีขั้นต่ำ 2 ล้านบาท ต้องเป็นลูกค้าใหม่ที่มาเปิดบัญชีเท่านั้น โดยจะมีการจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน

8.บัญชีเงินฝากประจำ (ธนาคารธนชาต) ระยะเวลา 1 – 36 เดือน อัตราดอกเบี้ย 0.95 – 1.65% เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท ฝากขั้นต่ำ 2 หมื่นบาท สูงสุด 50 ล้านบาท ภายใน 1 เดือน สามารถถอนเงินออกได้ 2 ครั้ง คิดดอกเบี้ยทุกวัน จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน

คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับคนที่กำลังหาข้อมูลเพิ่มเติม อย่าหลงกับตัวเลขเงินฝากเพียงอย่างเดียว ควรตรวจสอบเงื่อนไขของธนาคารก่อนทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง และความสะดวกในการทำธุรกรรม ข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานที่นำมาแนะให้เพื่อนๆ ได้ใช้ตัดสินใจว่าจะเลือกเปิดกับที่ไหนดี โดยเงื่อนไขต่างๆ ของธนาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ดังนั้นอย่าลืมเข้าไปดูรายละเอียดหรือโทรสอบถามกับทางธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ