มารู้จัก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพคืออะไร และมีประโยชน์กำเราอย่างไร

            ชีวิตของเราเมื่อเดินทางมาถึงจุดที่ต้องวางแผนการใช้ชีวิตการใช้ชีวิต เพื่อเตรียมตัวต้อนรับกับการเกษียณอายุราชการเพื่อชีวิตบั้นปลายที่มีความสุข ดังนั้นการเตรียมตัวจึงต้องมีการเพื่อพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง หากเราลองมาคิดดูว่าเงินของเราหากปล่อยไว้เฉย ๆ ก็จะมีแต่จะสูญหายและหมดลงไปแต่หากเรานำเงินที่เรามีมาลงทุน เงินก็จะสามารถสร้างกำไรและรายได้เพื่อเพิ่มความมั่นคงในแต่ชีวิต แต่อย่างที่ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่าการลงทุนทุกชนิดก็จะมีความเสี่ยงที่จะตามมา โดยครั้งนี้บทความของเราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันว่า กองทุนนี้มีประโยชน์ต่อการเงินและความมั่นคงของเราอย่างไร และมีความเสี่ยงปัจจัยใดบ้างที่เราควรคำนึงถึง

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

            กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ Provident Fund (PVD)  เป็นกองทุนเพื่อรวบรวมเงินเพื่อเป็นหลักประกันความเสี่ยงให้กับเงินของพนักงานบริษัทที่กองทุนนี้จะถูกจัดทำขึ้นแพื่อให้ลูกจ้างภายใต้บริษัทได้มีโอกาสออมเงินส่วนหนึ่งที่ได้รับจากรายได้จากบริษัทเพื่อส่งเสริมการออม ซึ่งการกระทำทั้งหมดที่ว่ามานี้จะเกิดขึ้นจากความสมัครใจของทั้งฝ่ายบริษัทและทางลูกจ้างเอง สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการออมและการลงทุนกับโครงการนี้ก็จะเป็นการสร้างหลักประกันให้กับครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดของผู้ที่ร่วมลงทุน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอย่างเช่นการ เกิดอุบัติเหตุ ป่วย หรือทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต นั่นสามารถทำให้คนที่คุณรักหรือดูแลได้มีรายได้หลังจากขาดรายได้หลักจากหัวหน้าครอบครัวไป ซึ่งเงินที่จะเข้าไปออมในกองทุนนี้จะเป็นเงินที่จะเรียกว่าเงินสะสม ที่จะแบ่งเงินจากเงินได้ในแต่ละเดือนมา 2 – 15 % เพื่อมาสะสมไว้ในกองทุน นอกจากลูกจ้างจะเป็นคนรวบรวมเงินเข้ากองทุนแล้วนายจ้างเองก็จำเป็นที่จะต้องร่วมสมทบทุนเข้ากองทุนด้วยเช่นกันโดยนายจ้างเองก็จะต้องลงเงินสมทบให้ได้ไม่น้อยกว่าเงินที่ลูกจ้างสะสมมา หลักการที่จะสามารถได้ประโยชน์จากโครงการนี้สำหรับลูกจ้างแล้วล่ะก็ ควรจะเลือกการออมตามโปรแกรมสูงสุดที่นายจ้างให้ไว้ เพราะ ทั้งนี้จะทำให้นายจ้างต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมากกว่าอัตราที่เราออมไว้

            ซึ่งพอมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะกำลังงงและสงสัยอยู่ก็ได้ว่าแบบนี้แล้วเงินของเราจะได้เอาไปใช้ประโยชน์อะไร ซึ่งเงินจำนวนนี้จะมีบริษัทลงทุนส่วนกลางจะนำเงินจำนวนนี้ไปลงทุนและนำมาปันผลให้กับสมาชิกทุกคนในกองทุนนั่นเอง ซึ่งแทนที่เราจะเลือกออมเงินแบบเดิมแล้วหากเรานำเงินมาลงทุนแบบนี้ก็จะสามารถทำให้เงินมีประโยชน์งอกงามได้นั่นเอง