รู้ทัน ! กฎหมายฟอกเงิน และผลกระทบของการฟอกเงิน

‘การฟอกเงิน’ คือ การกระทำที่ปกปิดอำพรางวิธีการซึ่งทำให้ได้มา จัดเป็นทรัพย์สินได้มาโดยผิดกฎหมาย หลังจากนั้นก็นำไปเข้าสู่กระบวนการใดๆก็ตาม เพื่อให้เงินที่ได้มาแบบสกปรก ให้ดูเหมือนเป็นเงินสะอาด เพื่อนำเงินที่ถูกฟอกไปใช้ในการกระทำความผิดทางอาญาต่อไป ซึ่งทุกประเทศถือว่า ‘การฟอกเงิน’ จัดเป็นความผิดทางอาญา และกระบวนการนี้มักเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมร้ายแรงนานาประเภท และยากแก่การปราบปราม ผลของการฟอกเงินสามารถส่งผลกระทบรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจได้อย่างน่ากลัว

หลักสำคัญของ ‘การฟอกเงิน’

สำหรับในประเทศไทย มีการประกาศใช้ พรบ. ป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยมีจุดประสงค์ในการปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการกระทำผิดกฎหมาย

ความผิดระดับ อาญา

  • โอน , รับโอน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ผ่านการกระทำความผิดมา เพื่ออำพรางแหล่งมาของทรัพย์สินนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงรับโทษตามกฎหมาย
  • กระทำการใดๆก็ตาม โดยมีจุดประสงค์ปกปิดของการได้มาถึงแหล่งที่ตั้งอันเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นๆ

ผลกระทบของ การฟอกเงิน มีความรุนแรงในระดับมหาภาค

กฎหมายฟอกเงิน

กฎหมายฟอกเงิน

คุณผู้อ่านบางคนอาจคิดว่า ‘การฟอกเงิน’ ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลทั่วไปเลย อีกทั้งยังเป็นเรื่องของผู้ร้ายเฉพาะกลุ่ม เช่น พ่อค้ายาเสพติด , เจ้าพ่อผู้มากบารมี หรือผู้ประกอบอาชญากรรมที่มีความร้ายแรงประเภทอื่นๆ เท่านั้น

หากแต่ในความเป็นจริงแล้ว ‘การฟอกเงิน’ สร้างผลกระทบต่อสังคมอย่างน่ากลัวอย่างที่คุณอาจคิดไม่ถึง โดยเงินที่ถูกนำมาฟอกจะถูกนำไปใช้ในการค้าขายยาเสพติด , ก่อการร้าย , ค้าอาวุธ ตลอดจนประกอบอาชญากรรมอย่างอื่น แม้แต่กระทั่งการทุจริตของนักการเมือง , ตัดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อความชั่วได้ฝังรากลงไปในสังคมแล้ว จะเกิดการแผ่ขยายอาณาจักรขององค์กรเหล่าร้ายนี้และสืบทอดการกระทำผิดอย่างไม่มีวันสิ้นสุดสมัคร betflik

นอกจากนี้ในทางเศรษฐศาสตร์เงินสกปรก นำมาใช้ในการธุรกิจใดๆก็ตาม จะก่อให้เกิดสภาวะเงินเฟ้อ เนื่องจากตัวเลขที่แสดงฐานะทางเศรษฐกิจก็จะถูกบิดเบือนไปไม่ตรงความเป็นจริง โดยมีการนำเงินสกปรกเข้ามาโลดเล่นในระบบเศรษฐกิจ ทั้งที่เงินจำนวนนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดผลผลิตอันมีคุณค่า หรือการสร้างงานของประชาชนในท้องถิ่น ที่ถูกต้องด้วยกฎหมายขึ้นมาเลยแม้แต่น้อย

และจากผลกระทบทางเศรษฐกิจแล้ว การที่ประเทศใดมีภาพลักษณ์ไม่ดีเกี่ยวกับการฟอกเงิน ก็จะกลายมาเป็นอุปสรรคอันใหญ่หลวงและลดค่าความสำคัญต่อการติดต่อสัมพันธ์กับนานาประเทศ ทำให้เกิดความเสื่อมถอย ประเทศอื่นๆไม่อยากมาร่วมลงทุนด้วย ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ไม่ดีต่อทั้งประเทศไปโดยปริยาย เพราะฉะนั้นคุณคงเห็นแล้วว่า ‘การฟอกเงิน’ มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนส่วนใหญ่ทั่วไปอย่างไร