อัตราดอกเบี้ยจากการใช้บัตรเครดิตคิดอย่างไรมาดูกัน

บัตรเครดิต เป็นอีกหนึ่งปัจจัยซึ่งช่วยให้คนเรามีความคล่องตัวทางการเงินมากขึ้น  ซึ่งมีติดกระเป๋ากันเกือบทุกคนถ้าพูดถึงในยุคนี้ แต่สำหรับการรูดบัตรแต่ละครั้ง คุณจะต้องจ่ายดอกเบี้ยที่จากการรูดไป 1 ครั้ง เมื่อจ่ายไม่ทันกำหนด หรือมีการผ่อนจ่าย เพราะฉะนั้นเพื่อสร้างประสิทธิภาพให้กับวินัยทางการเงินของคุณให้ยังคงอยู่ อยากให้ลองมาทำความรู้จักกับ ดอกเบี้ยบัตรเครดิต กันก่อน เพื่อจะได้คำนวณรายจ่ายในการใช้บัตรเครดิตของคุณให้เกิดความคุ้มค่าอย่างสูงสุด โดยในบทความนี้เรามีข้อมูลของดอกเบี้ยบัตรเครดิต จาก ธนาคารแห่งประเทศไทย มาฝาก มาดูกันเลยดีกว่า

การคิดดอกเบี้ยจากบัตรเครดิต จะเกิดขึ้นใน 2 กรณี ดังนี้

  1. กรณีชำระค่าสินค้าไม่เต็มจำนวนหรือผ่อนชำระ

**รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขปราศจากดอกเบี้ย หรือดอกเบี้ย 0%

  1. กรณีมีการถอนเงินสดมาใช้ล่วงหน้า แต่ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆก็ตาม ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดได้ไมเกิน 20% /ปี โดยการคิดดอกเบี้ยทั้ง 2 แบบสามารถคำนวณได้ ดังนี้

กรณีชำระคืนค่าสินค้าหรือบริการขั้นต่ำ

ยกตัวอย่าง เช่น วันที่ 5 ตุลาคม 2554 นาย สมถุ๋ย  ใช้บัตรเครดิตรูดซื้อสินค้า ณ ร้านค้าแห่งหนึ่งเป็นราคา 18,000 บาท ต่อมาธนาคาร จึงส่งใบแจ้งหนี้ซึ่งระบุรายละเอียด ดังนี้

ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 นาย สมถุ๋ย ชำระเงินขั้นต่ำ คือ ร้อยละ 10 จากราคาสินค้าทั้งหมด เป็นจำนวน 1,800 บาท เพราะฉะนั้น ในรอบบัญชีถัดไป ธนาคารก็จะส่งใบแจ้งหนี้ โดยมีรายละเอียดยอดคงค้างจากของเก่าและที่จ่ายไป  18,000 -1,800 = 16,200 บาท อย่าลืมดอกเบี้ยอีก  298.84 บาท

ทางธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วน 1 —  ดอกเบี้ยจะคิดจากค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นทั้งหมดในรอบก่อนก็คือจำนวน 18,000 บาท โดยจะนับจำนวนวัน จากวันสรุปยอด คือวันที่ 25 ต.ค. 2554 จนถึงก่อนที่ธนาคารได้รับการจ่ายเงินขั้นต่ำคือวันที่ 8 พ.ย. 2554 ทั้งหมด 15 วัน

ส่วน 2 – คิดจากยอดเงินต้นซึ่งคงเหลืออยู่  โดยจำนวนวันจะนับจากวันชำระเงินขั้นต่ำ คือวันที่ 9 พ.ย. 2554 จนถึงวันสรุปยอดเดือนถัดไป คือวันที่ 25 พ.ย. 2554 เป็นเวลา 17 วัน

เกร็ดความรู้เล็กๆ  ในการเบิกเงินสดล่วงหน้า แน่นอนว่าคุณต้องจ่ายดอกเบี้ยอย่างแน่นอน  แต่มันยังอาจมีค่าธรรมเนียมตามอัตรา ซึ่งผู้ออกบัตรแต่ละรายกำหนดไม่เหมือนกันอีกด้วย แต่ทางแบงก์ชาติกำหนดให้ผู้ออกบัตรเรียกเก็บได้ไม่เกินร้อยละ 3 ของจำนวนเงินสดเบิกถอนไป

นอกจากนี้ ผู้ที่สนใจใช้บริการสามารถศึกษาวิธีการคำนวณดอกเบี้ย เพื่อเสริมความเข้าใจ ได้จากเว็บไซต์ของผู้ให้บริการแต่ละราย หรือดูตรงบริเวณด้านหลังของใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต