เทคนิคการลดหย่อนภาษี ผ่านช่องทางต่างๆ

การเสียภาษีประจำปีถือเป็นหน้าที่ของคนไทยผู้มีรายได้ถึงเกณฑ์ทุกคน หากใครไม่ทำตามจะถือว่าเป็นความผิดทางกฎหมาย เมื่อครบสิ้นปีหน้าที่ของคนไทยอย่างหนึ่งคือต้องทำการยื่นภาษีต่อกรมสรรพากรภายในสิ้นเดือนมีนาคมของปีถัดไป โชคดีหน่อยที่สมัยนี้เราสามารถยื่นภาษีผ่านอินเตอร์เน็ตได้ทำให้สะดวกสบายมากขึ้น แต่การยื่นภาษีไม่ใช่ว่าเรามีรายได้เท่าไหร่แล้วเอามาคิดเป็นภาษีหมด เพราะมันจะมีตัวช่วยในการลดหย่อนภาษีด้วยเช่นกัน มาดูว่าปี 2561 มีอะไรลดได้บ้าง

เทคนิคการลดหย่อนภาษีด้วยช่องทางต่าง

 1. ค่าลดหย่อนของผู้มีเงินได้ 60,000 บาท จะลดหย่อนทันทีเมื่อแสดงรายการเสียภาษี
 2. คู่สมรส 60,000 บาท ต้องจดทะเบียนตามกฎหมายและคู่สมรสไม่มีรายได้แต่มีเงินได้แต่เลือกยื่นแบบภาษีรวมกัน
 3. ลดหย่อนบุตร 30,000 บาท ต่อคนทั้งบุตรบุญธรรมและบุตรชอบด้วยกฎหมายแต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 3 คน บุตรอายุไม่เกิน 20 ปี หรือไม่เกิน 25 ปี แต่กำลังศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ต้องมีเงินได้ในปีไม่เกิน 30,000 บาท ยกเว้นเงินปันผล
 4. ลดหย่อนเลี้ยงดูพ่อแม่ตนเองและพ่อแม่คู่สมรส คนละ 30,000 บาท ต้องอายุมากกว่า 60 ปี มีรายได้ทั้งปีไม่เกิน 30,000 บาท หากต้องเลี้ยงดู 4 คน หักได้สูงถึง 120,000 บาท แต่คู่สมรสต้องไม่มีรายได้
 5. ผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพ 60,000 บาท มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อปี กรณีทุพพลภาพเป็นพ่อ แม่ บุตร คู่สมรส เลือกใช้สิทธิ์ได้สองส่วน
 6. ดอกเบี้ยกู้ยืมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยทั้งปีแต่ไม่เกิน 100,000 บาท หากไม่ถึงสามารถหักได้ตามจริง
 7. ค่าธรรมเนียมจากการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ถูกเพิ่มมากรณีคนชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ผ่านบัตรเครดิตตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2559 – 31 ธันวาคม 2564 เฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้ประเภท 5-8 ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี
 8. ค่าใช้จ่ายในการเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัดของไทย ไม่เกิน 15,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 เมืองรองคือเมืองที่ไม่ได้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวหลักของไทย มีทั้งหมด 55 จังหวัด เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เข้าไปยังผู้คนตามจังหวัดนั้นๆ
 9. เงินลงทุนใน Startup 100,000 บาท เพื่อต้องการให้คนสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทนี้มากขึ้น
 10. ค่าลดหย่อนจากประกันชีวิตและการลงทุนต่างๆ ซึ่งรายละเอียดของประกันและการลงทุนแตกต่างกันออกไป ใครมีสิ่งเหล่านี้ลองศึกษากันดู
 11. เงินลดหย่อนจากการบริจาคให้กับสังคม

นี่เป็นเทคนิคคร่าวๆ สำหรับคนที่ต้องการลดหย่อนภาษีในช่วงปี 2561 นี้ ลองดูว่าตนเองมีสิทธิ์ในการลดหย่อนส่วนใดบ้างจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วนำส่วนที่เหมาะสมให้กับภาครัฐในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป